Biblioteca Universitaria

indirizzo Via Curtatone e Montanara 15, 56100 Pisa (PI)
direttore Marco Paoli
orario Lun-ven 8.15-19.15; Sab 8.15-13,30

fondi: